Concert

2019-05-11
10:00
Excursie KVOK langs Ouderkerk a.d. IJssel & Gouda

EXCURSIE KVOK ZUID-HOLLAND-ZUID 11 MEI 2019.

Zaterdag 11 mei bezoeken we het Van Vulpenorgel in de Geref. Gem. te Gouda; het Van den Heuvelorgel in de Herst. Herv. Gem. Ouderkerk a.d. IJssel en het Kamorgel in de Dorpskerk Ouderkerk a.d. IJssel.

De excursie staat onder leiding van Gerben Mourik, Organist te Oudewater.

Nadere informatie: www.kvok.nl/afdelingen

U kunt zich opgeven, liefst vóór 1 mei via email: rienverwijs@gmail.com. Wilt u gebruik maken van de gezamenlijke lunch? Vermeldt dit bij uw opgave!
De lunch kost € 10,00 en kan ter plekke te worden voldaan.

Deelname voor leden KVOK en hun partners is gratis.
Niet-leden betalen € 7,50. Graag uw bijdrage vóór 1 mei overmaken naar ABNAMRO: NL17ABNA0454803184, ten name van KVOK te Helmond o.v.v.. excursie Zuid-Holland-Zuid.